Close

Vựa Gỗ

Vựa Gỗ

Nhà cung cấp các loại Gỗ nguyên liệu uy tín cho các nhà máy sản xuất, phục vụ ngành nội thất/ xây dựng .
√ Chất liệu gỗ: Gỗ thao lao, gỗ căm se, gỗ gõ, gỗ hương,..
√ Chủng loại gỗ mộc: vạt, 3 x 5 , chân giường, chân bàn tròn, chân tủ thờ, mặt bàn, mô tủ thờ, hông hương,..
Sản phẩm gỗ đảm bảo đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của quý khách.